Për më shumë informacion

Rr. Taulantia, L.1 Durrës, Shqipëri

Mob: +355 68 20 21 992 / +355 68 90 93 475

Fax/+355 52 909 070

info@2kitarrat.com